ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้้อมูลท่องเที่ยว
dot
bulletดูดวงกับติ๊ก กลิ่นสี
bulletทัวร์ทำบุญไหว้พระ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletข้อมูลเที่ยว 77 จังหวัด
bulletอัตราแลกเงิน
bulletอุณหภูมิทั่วโลก
bulletเวลาทั่วโลก
dot
ลิ้งค์เพิ่อนบ้าน
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletมติชน
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletsanook.com
bulletgoogle.co.th
เจาะลึกเวียดนาม ฮานอย–อ่าวฮาลอง-ดานัง–ฮอยอัน-เว้–นครโฮจิมินห์ 6 วัน BY VN article

 

       ฮานอย–อ่าวฮาลอง-ดานัง–ฮอยอัน-เว้–นครโฮจิมินห์

 

สำหรับท่านที่อยากสัมผัส และอยากรู้จักประเทศเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบ ท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อได้สัมผัสความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ความแตกต่างของแต่ละภาค ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม อาหาร ภูมิอากาศ และการฟื้นตัวทางด้านสังคม เศรษฐกิจหลังสงคราม รวมทั้งร่องรอยของอารยะธรรมประวัติศาสตร์อันยาวนานที่หลงเหลืออยู่ ให้ท่านได้สัมผัสและรับรู้เรื่องราวในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน แล้วท่านจะหลงใหลในของเสน่ห์เวียดนามอย่างไม่รู้ตัว

 

 

 กำหนดการเดินทาง        

                                    

วันแรก              กรุงเทพฯ – เมืองฮานอย – เดินทางสู่เมืองฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

10.00 น.           พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เคาน์เตอร์ Lโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

12.20 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 830

14.10 น.           ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง

                        ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน (NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย

   ที่พัก ã โรงแรม  BLUE SKY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง            ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมความงดงามตามธรรมชาติของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2537 ให้ท่านได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ โดยลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำสวรรค์ หรือ ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ โดยหินแต่ละก้อนจะมีลักษณะแตกต่างกันไป และประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีสวยงาม ทำให้เกิดจินตนาการเป็นรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ วิจิตรตระการตา ประทับใจแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือฮาลอง

กลางวัน            ä บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

บ่าย                  ถึง ท่าเรือฮาลอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย  เมืองที่มีความหมายว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

โดยระหว่างทาง นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการด้วย ถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นเวลาช้านาน

ชมการแสดง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

หมายเหตุ      การแสดงหุ่นกระบอกวันหนึ่งมีหลายรอบ สามารถสลับเวลาการเข้าชมได้ขึ้นอยู่กับการจอง

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

   ที่พัก ã โรงแรม  CWD HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม            ฮานอย สุสานลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรมดานัง - หมู่บ้านหินอ่อน เมืองฮอยอัน ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

หลังอาหารนำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1973 ภายในบรรจุร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยา เก็บรักษา เป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และเข้มงวด

ชม เขตบ้านพัก ของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน แต่ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม มาปรากฏที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรสสมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัว เพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม

ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ ชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ, ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม

กลางวัน            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                  

บ่าย                   นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม หรือ วัดวันเหมี่ยว วัดโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.30 น.           ออกเดินทางสู่ ดานัง โดยเที่ยวบิน VN 317

15.45 น.           เดินทางถึงสนามบินดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก เมืองฮอยอันเป็นหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งน้ำ อดีตเคยเป็นท่าเรือที่สำคัญของเวียดนาม ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนโบราณในศตวรรษที่ 19 ได้อนุรักษ์ที่ใช้จัดงานแสดงศิลปะ ชมบ้านเศรษฐีเก่า ร้านค้าของที่ระลึก วัดจีนต่างๆ สะพานญี่ปุ่นสร้าง ชมอดีตเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับจีน ญี่ปุ่น และชาวโปรตุเกส นำท่านชมเมืองฮอยอัน อดีตเคยเป็นเมืองท่าของเวียดนาม เชื่อว่าเคยมีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำจนทำให้เมืองใหม่อย่างดานังกลับกลายเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากกว่า แต่ฮอยอันนับตั้งแต่นั้นมายังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จนในปี 1999 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเมืองฮอยอันไว้เป็นหนึ่งในมรดกโลก นับตั้งแต่นั้นมาฮอยอันในปัจจุบันก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านโบราณ ตึกเก่าที่เคยเป็นร้านค้าในสมัยก่อน วัดเซน(วัดญี่ปุ่น) ศาลเจ้าจีน ชมสะพานญี่ปุ่น หลักฐานที่เหลืออยู่จากการตั้งถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นในเมืองท่าการค้าแห่งนี้ เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ตอม่อสะพานที่ก่อด้วยหินผา ยืนหยัดรองรับสะพานที่มีหลังคาคลุมกว่า ๔๐๐ ปี แล้ว เบื้องหลังสะพานคือ พื้นที่ที่เคยเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่สร้างอยู่บนลำคลองเล็กๆ ลำคลองสายนี้ไหลไปไม่ไกลก็บรรจบกับแม่น้ำฮอยอันซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมือง ด้านที่หันหน้าไปยังแม่น้ำทูโบนเป็นโถงโล่งให้มองไกลสุดตาไปยังลำน้ำใหญ่ อีกด้านหนึ่งของสะพานเชื่อมต่อกับอาคารทางศาสนาหลังเล็กๆ เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าจนวันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกฮอยอันไปแล้ว

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

   ที่พัก ã HOI AN INDOCHINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                ฮอยอัน ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม เมืองเว้ สุสานกษัตริย์ไข๋ดิน ล่องแม่น้ำหอม

                        พระราชวังเว้ นครโฮจิมินห์

เช้า                   ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

                       ชมพิพิธภัณฑ์จาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซอง หาน เป็นสถานที่รวบรวมประติมากรรมอาณาจักรจามชั้นเยี่ยม หลายยุคจากปราสาทต่างๆมาไว้ด้วยกัน ตัวอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์เริ่มสร้างครั้งแรกพ.ศ.2458 โดยความร่วมมือกันระหว่างอองรี ปาร์มองติเอร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะจาม และสถาปนิกฝรั่งเศส คือ เดอลาวาล และ โอแกลร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เคยถูกใช้เป็นที่พักของทหารรัฐบาลไซ่ง่อน และรอดพ้นจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาในสงครามเวียดนามได้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

กลางวัน            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                  

บ่าย                  นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไข๋ดิน สุสานกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม สุสานที่ผสมผสานด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศสและเวียดนาม ประดับประดาด้วยกระเบื้อง ลวดลายวิจิตรตระการตางดงามยิ่ง

                        เข้าชมพระราชวังหลวง(ราชวังเว้) ของราชวงศ์เหงียน ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม ชมสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนของจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลาร่วมพันปี โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น มรดกโลกทางด้านสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกลางเมืองเว้ ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ ชมเจดีย์วัดเทียนมู่ เจดีย์ทรงสูงที่ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทน แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพของพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้าน ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเฮือง หรือแม่น้ำหอม

ค่ำ                    ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเว้ เพื่อเดินทางสู่ โฮจิมินห์

18.40 น.           เดินทางสู่ สนามบินไซ่ง่อน โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 255

20.00 น.           ถึงนครโฮจิมินห์ หรือเมืองไซ่ง่อน

ที่พัก ã LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาร์ม พิพิธภัณฑ์สงคราม อุโมงค์กูจีช้อปปิ้งตลาดเบ็นถัน 

                     ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน พร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำบนเรือ

เช้า                ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม    

                     ชมสถาปัตยกรรม รอบเมืองโฮจิมินห์ ชมโบถส์คาทอลิกนอร์ทเทอร์ดาร์ม โบถส์ตั้งสูงเด่นเป็นสง่า ณ จตุรัสปารีสกลางนครโฮจิมินห์  ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส ยุง นีโอ โรมาเนสก์ ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม และอาวุธ ปืน ระเบิด และเครื่องบินรบ ฯลฯ ผ่านชม เยาวราช แห่งนครโฮจิมินห์ หรือ ย่านไชน่าทาวน์ ชม ธรรมเนียบประธานาธิบดี สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในธรรมเนียบที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง

กลางวัน         ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                     

บ่าย               นำท่านชม อุโมงค์กูจี  มีความยาวถึง 75 ไมล์  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ตลอดจน ยุทธวิธีของกองทัพทหารเวียดกง ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมีชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ  80,000 คน   สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย   และยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า  200  กิโลเมตร มีขนาดพอดีตัว  ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง  นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย หลังขึ้นจากอุโมงค์นำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศสปรากฎให้เห็นอยู่มากมาย สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน เชิญท่านอิสระ ช้อปปิ้งที่ตลาดเบ็นถัน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า จากนั้นนำท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน .ให้ท่านได้สัมผัสความงามของ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน

ค่ำ                 ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง

ที่พัก ã LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          นครโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

เช้า                ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.30 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN) โดยเที่ยวบิน VN851

13.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มคนละ                                       5,000 บาท

เด็ก เสริมเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง     1,000 บาท

เด็ก ไม่มีเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง      2,000 บาท

 

อัตรานี้รวม

·         ค่าตั๋วโดยสารชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ กรุงเทพ ฮานอย // โอจิมินห์ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

·         ค่าตั๋วโดยสารภายในประเทศ ฮานอย ดานัง และ เว้ โฮจิมินห์

·         ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและฮานอย

·         ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

·         ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว

·         ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ

·         ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

·         มัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

·         ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

·         ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ

·         ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว

·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

การยกเลิก

1.         สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

2.         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป      คืนเงินทั้งหมด

3.         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป      เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

4.         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน           เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

5.         ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน        เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

6.         ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

1.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.       บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.       หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

9.       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ   ราคานี้สำหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ชาติอื่นกรุณาสอบถาม

 

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
เอเชีย

ฮ่องกง - เซินเจิ้น - ดิสนีย์แลนด์BY CI article
มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น 4 วัน BY NX article
เกาหลี-เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์ 5 วัน BY MU
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-อู๋ซี-โจวจวง 6 วัน BY MU article
เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หังโจว-ผู่ถ่อซาน 6 วัน BY MU article
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว จูเจียเจียว 6 วัน BY MU article
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว จูเจียจียว 4 วัน BY MU article
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน BY MU article
เที่ยวปักกิ่ง..ฉลองวันชาติจีน 5 วัน BY CA article
ปักกิ่ง-ล่องเรือกุ้ยหลินน้อย-วัดระฆังน้อย 4 วัน BY MS article
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-นั่งสามล้อหูถง 5 วัน BY CA article
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน BY CA article
ฉงชิ่ง ล่องแยงซีเกียง อูฮั่น 6 วัน BY CZ
คุนหมิง-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย 4วัน BY MU article
คุนหมิง - หม่าหลิงเหอ 5 วัน BY MU article
คุนหมิง-ป่าหิน-ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน BY MU article
มาเก๊า - The Venetian 3 วัน BY NX
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน BY CA article
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 4 วัน BY PG article
ไต้หวันรอบเกาะ 6 วัน BY BR article
ไต้หวัน 5 วัน BY BR article
สิงคโปร์ 3 วัน BY FD article
สิงคโปร์ ครบสูตร 3 วัน BY TG article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน BY FD article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน BY VN article
นาริตะ - คาวากูชิโกะ - โตเกียว 5 วัน BY MU
Okinawa Island 4 วัน BY CI article
HIGHLIGHT JAPAN BY TG article
บาหลี - บุโรพุทโธ 5 วัน BY GA
บุโรพุทโธ ดินแดนอารยะธรรม 4 วัน BY GA article
เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน BY GA
ย่างกุ้ง - หงสาวดี – สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน BY FD articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท บิ๊ก เก้าสิบห้า จำกัด โทร.02-8812733 096-7894645 e-mail:big9595@gmail.com